8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420
8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420

$289,900

8689 Grassy Oak Trail, North Charleston, SC, 29420

Active Contingent

Mortgage calculator